Is de nieuwsbrief slecht te lezen? Bekijk dan hier de online versie


Ouderbericht corona BW 280521


Middelburg, 28 mei 2021

 

Betreft: heropening scholen en corona zelftesten voor leerlingen en medewerkers

 

Geachte ouders/verzorgers,

Ongetwijfeld bent u ervan op de hoogte dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gaan. Wij zijn erg blij met dit kabinetsbesluit omdat wij daardoor in de gelegenheid zijn nog 7 à 8 weken ons onderwijs te verzorgen zoals we dat het liefste doen en het beste kunnen: in persoonlijk contact met onze leerlingen!

Per wanneer gaan onze scholen open?
Met ingang van maandag 31 mei zijn wij weer volledig open.
We gaan werken volgens het oorspronkelijke basisrooster. Omdat de examens achter de rug zijn beschikken we in onze schoolgebouwen over meer ruimte.
De week van 31 mei tot en met 4 juni zal een “schakelweek” zijn’, terug naar normaal. Dit kan mogelijk wat rommelig overkomen en we vragen uw begrip daarvoor. Ook wij zijn toch een tikje overvallen door het kabinetsbesluit.
Er zullen medewerkers zijn die zorgen hebben over de eigen gezondheid of die van huisgenoten, nu de anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling komt te vervallen en zij zelf nog niet gevaccineerd zijn. Datzelfde geldt voor leerlingen natuurlijk. Wij vragen van onze leerlingen en al onze medewerkers hiervoor aandacht en respect en zullen de anderhalve meter-regel tussen leerlingen en medewerkers strikt handhaven.

Waarom wordt dit pas nu gecommuniceerd?
Dat de scholen open gaan voor alle leerlingen is vóór ons beslist; het precieze moment waarop dit verantwoord kan, is aan de scholen zelf gelaten. Wij hebben een paar dagen tijd nodig gehad om alle consequenties te overzien én om de medezeggenschapsraad in de gelegenheid te stellen hierover met de directie zorgvuldig te overleggen.

Preventief en risicogericht testen
De overheid voorziet ons van voldoende test-kits om met ingang van 31 mei zowel risico-gericht te testen als preventief te testen. Alle testmateriaal is gratis, deelname is op vrijwillige basis. Let op: in geval van lichamelijke klachten verwijzen wij altijd naar de teststraat van de GGD. Wij willen benadrukken dat medewerkers van de school die (nog) niet gevaccineerd zijn, hun gezondheid en die van huisgenoten in de waagschaal stellen bij het volledig openen van de scholen. Zij verdienen het dat iedereen constructief meewerkt aan het testbeleid van de school om de kansen op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden! Natuurlijk geldt dit ook voor de leerlingen zelf en hún huisgenoten. Ook voor hen is de heropening spannend.

Risicogericht testen vindt plaats in de directe omgeving van een besmette leerling of medewerker. De school mag dit zelf organiseren door middel van zelftesten. Op school zijn de ARBO-, absentie- en/of receptiemedewerkers geïnstrueerd om het afnemen van deze zelftesten te begeleiden. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de uitslag. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest. Deelname is vrijwillig.

Het kan gebeuren dat iemand te lang of te dicht in de buurt van een besmette collega of leerling is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. Betrokkene moet direct naar huis, in quarantaine en een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD.

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, wordt gevraagd om een zelftest te doen.
Wij geven alle medewerkers en alle leerlingen periodiek zelftesten mee om thuis af te nemen naar behoefte (bijvoorbeeld twee keer per week). Ook dit is op vrijwillige basis.

Alle testen zijn gratis en vrijwillig.
Alle testen bieden we gratis aan voor leerlingen en medewerkers van de school. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar dienen de  ouders/verzorgers in SOMtoday akkoord te geven voor het uitvoeren van de test. Verderop in deze brief leggen we uit hoe het gebruik van de zelftesten werkt.Ook beschrijven we voor ouders/verzorgers hoe zij in SOMtoday hun toestemming kunnen geven/intrekken (conform AVG).

Extra maatregel
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden, het gebruik van mondkapjes en thuis blijven bij klachten die passen bij Covid-19 en je dan laten testen bij de GGD (teststraat).

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken. Bovendien kan het bijdragen aan het eigen gevoel van veiligheid. Onderzoek van het OMT in een groep proefscholen heeft aangetoond dat het aantal deelnemers aan zelftesten (2x per week) het aantal besmettingen aantoonbaar verlaagt. Daarom vraagt de school “in ruil” voor het weer volledig open gaan, dat u uw kind stimuleert om de zelftesten trouw af te nemen.

Hoe werkt de zelftest?
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Op school kunnen de absentie- en receptiemedewerkers. behulpzaam zijn en aanwijzingen geven. Over testen op school wordt niet gecommuniceerd buiten direct betrokkene om. Alleen de GGD is bevoegd in het bron- en contactonderzoek geanonimiseerde informatie te delen met derden.

Testuitslag
Stel je hebt een zelftest gedaan, wat dan?
De uitslag is ongeveer 15–30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.

Is de uitslag positief? Je meldt dit bij de schoolleiding en gaat direct naar huis resp. blijft thuis en gaat in isolatie. Ook huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan. Het is belangrijk dat je contact opneemt met de GGD en de positieve uitslag doorgeeft. Zo kan de GGD starten met bron- en contactonderzoek en houdt het zicht op de mogelijke uitbraak op school.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Toestemming zo snel mogelijk in SOM registeren
Is uw kind jonger dan 16 jaar?
Dan vragen wij aan u toestemming om uw kind een risicogerichte zelftest aan te bieden. Wilt u uw akkoord zo snel mogelijk registeren in SOM? U kunt deze toestemming op een later moment langs dezelfde “route” ook weer intrekken.

Werkwijze registreren toestemming:  

  • Ga naar Somtoday:  https://mondia.somtoday.nl ;
  • Log in met uw gebruikersnaam, zodat u in de ouderomgeving van SOMtoday komt en niet de omgeving van uw zoon of dochter (u heeft aan het begin van de schoolperiode van uw zoon of dochter een code ontvangen per e-mail);
  • Wachtwoord invoeren (Bent u het wachtwoord vergeten? Vraag een nieuwe aan via het inlogscherm);
  • Klik op uw eigen naam (rechts bovenin het scherm);
  • U komt op de pagina ‘Mijn profiel’;
  • Ga op de profielpagina naar ‘Toestemmingen naam zoon/dochter’;
  • De bovenste optie is ‘toestemming corona sneltest. Bij akkoord kunt u het aanvinken;
  • Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, ook gelijk de andere toestemmingsvragen beoordelen en bij akkoord aanvinken zoals excursies, foto- en videografie?

Is uw kind 16 jaar of ouder?
Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming. Het geven van toestemming is altijd vrijwillig.

Geeft u geen toestemming of doet uw kind niet mee met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruiken van zelftesten op onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.

We hopen van harte dat we met elkaar een mooi slotakkoord kunnen geven aan dit bizarre schooljaar!

De schoolleiding

 SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep